Zo werken we

Jouw team ontwerpt – wij construeren, adviseren, engineeren en realiseren het houten casco. Betaalbaar, snel en met optimale risicobeheersing. Bij elke stap van het proces werken onze specialisten nauw met je samen.

Het proces

1. Constructie
Onze specialisten inventariseren je wensen en eisen. Op basis van je visie creëren we een functioneel en technisch ontwerp . Daarnaast vergelijken we modellen om faalkosten te minimaliseren en doorlooptijd te versnellen.

2. Advisering
In elke stap van het proces adviseren we over de optimale samenstelling van het houten casco.

3. Engineering
We vormen een gezamenlijk bouwteam. Samen maken we een vertaling naar een integraal model in BIM.

4. Realisatie
Met door software aangestuurde montage realiseren we de verschillende onderdelen. Dit gaat snel. Op de bouwplaats monteren we het gebouw. Je krijg een volledig Treetek casco klaar die voldoet aan de wet kwaliteitsborging.

Betaalbaare houtbouw

Al vroeg in het project rekenen we voor elke fase (SO/VO/DO) alle houten onderdelen volledig door. Daarmee drukken we de kosten en helpen we je om ontwerpkeuzes te maken die impact hebben op het projectresultaat. Ook zijn de faalkosten hierdoor minimaal. De onderdelen komen prefab op de bouwplaats aan. Dit zorgt voor een korte montagetijd: enkele dagen in plaats van weken tot maanden.

Optimale risicobeheersing

In hout bouwen is voor veel bedrijven een nieuwe manier van werken. Dat kan zorgen over de risico’s met zich meebrengen. Bij Treetek is dat niet nodig. We hebben alles door gerekend, waardoor de risicobeheersing van je project optimaal is.  En we helpen je met de stukken en onderbouwing voor vergunningen en kopersbegeleiding. Doordat je met onze snelle manier meer projecten kunt uitvoeren, helpt houtbouw de productiviteit van jouw bedrijf te verhogen.

PEFC-certificaat

Wij voeren het PEFC-certificaat. Dit internationale keurmerk garandeert dat de houtproducten uit een duurzaam beheerd bos komen en dat het bos in stand blijft. Het hout dat wij gebruiken, komt onder andere uit Scandinavië, Oostenrijk en Duitsland. We werken alleen met leveranciers die voldoen aan de strengste eisen op het gebied van duurzaamheid.

Bekijk ons PEFC-certificaat

ISO-certificaat

Sinds 2021 voeren we het ISO 9001:2015 certificaat. ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Hiermee laten we zien dat we maximale invulling geven aan de wensen en eisen van onze opdrachtgevers, dat we voldoen aan de wet- en regelgeving én aan de eisen die wij onszelf stellen.

Bekijk ons ISO-certificaat

Interesse in toekomstbestendig bouwen?

  • Treetek
  • Westervoortsedijk 73 GE
  • 6827 AV Arnhem, The Netherlands

Ontvang onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte