Disclaimer

Begripsomschrijving van onze disclaimer:
Gebruik(en): alle denkbare handelingen;
De gebruiker: de bezoeker van de website;
De content: alle in de website aanwezige inhoud (teksten, cijfers, getallen en beeldmateriaal).

Deze disclaimer is van toepassing op iedere pagina van de website van Treetek. Door de website te bezoeken en de pagina’s te bekijken stem je in met deze disclaimer. Treetek heeft de content van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch aanvaardt Treetek geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Intellectuele rechten

Treetek is niet verantwoordelijk voor content op websites waarnaar wordt verwezen of bestanden die aan deze website gekoppeld zijn. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maakt inbreuk op intellectuele rechten van Treetek. Wil je onze content gebruiken of delen op publiekelijk toegankelijke plaatsen? Dan moet je vooraf schriftelijk toestemming vragen. Ben je van mening dat je zelf auteur bent van tekst of beeldmateriaal op onze website? Neem dan contact met ons op. Dan zoeken we samen naar een oplossing.